Strona WWW

Współpraca

Doświadczenie zawodowe zbieraliśmy pod okiem kolegów z wrocławskich biur projektowych. Wieloletnia współpraca z m.in. PB STALBET zaowocowała realizacją kilknastu projektów z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, komercyjnego – tematów  o zróżnicowanej specyfice i stopniu skomplikowania. 

Nabytą w ten sposób wiedzę rozszerzamy i pogłębiamy biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach obejmujących komputerowe wspomaganie projektowania oraz nowoczesne technologie wznoszenia obiektów budowlanych.